Política de privacitat

1.- Introducció:

Lloc web

El lloc web modiband.com és propietat de l’Associació Cultural Modiband, encara que hi ha tractament que s’efectuen amb coresponsabilitat amb l’empresa Modiband Projectes Culturals, S.L. com es descriurà a continuació. 

La present política de privadesa té per objecte proporcionar informació sobre com tracta l’Associació Cultural Modiband i, en el seu cas, amb coresponsabilitat amb l’empresa Modiband Projectes Culturals, S.L., les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

II.- Responsable del Tractament:

Qui som?

Pels tractaments de El Responsable del tractament de les seves dades personals és l’Associació Cultural Modiband amb número d’identificació fiscal G-62694013, adreça al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8ª, 08006 Barcelona, número de telèfon 933 02 35 53 i correu electrònic modiband@modiband.com (en endavant, Modiband o el Responsable del Tractament).

III.- Finalitats del Tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder prestar la nostra activitat consistent en el disseny a mida de programacions de cinema i audiovisual amb valor afegit, tant per la seva qualitat i singularitat com per l’adaptació al públic al que ens dirigim. Tanmateix, i en el seu cas, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de contacte; atendre la seva petició d’acceptar la seva candidatura al lloc de treball ofert, així com poder participar a altres processos de selecció i ofertes de treball de Modiband; i, poder remetre la nostra Newlsetter. 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada. 

Per quant temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, això és, el temps necessari per tramitar la seva petició de contacte; respecte la seva petició d’acceptar la seva candidatura al lloc de treball ofert, així com poder participar a altres processos de selecció i ofertes de treball de Modiband, el temps necessari per participar en els processos de selecció fins que la seva candidatura sigui descartada i, en tot cas, sense excedir el termini màxim d’un any; i, amb relació a la remissió de la nostra Newsletter fins que no revoqui el seu consentiment. 

IV.- Legitimitat del Tractament:

Quina és la nostra legitimitat per tractar les seves dades personals?

Podem tractar les seves dades personals amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa. 

V.- Drets:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic modiband@modiband.com o per correu postal a l’Associació Cultural Modiband amb domicili al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8ª, 08006 Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic modiband@modiband.com o per correu postal a l’Associació Cultural Modiband amb domicili al carrer Camps i Fabrés 3-11, 2n 8ª, 08006 Barcelona. Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 

Si no està conforme amb el tractament realitzat per Modiband o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.